Fondacija de Laslov Arhiv (The de Laszlo Archive Trust) osnovana je radi istraživanja, katalogiziranja i administriranja slika i arhiva Filipa Alekseja de Lasla (Philip Alexius de László). Ovo je po prvi put da je stručno vrednovanje opusa Filipa de Lasla dostupno na internetu i nadamo se da će se dokazati kao vredan izvor za sve zainteresovane za umetnika i vreme u kom je stvarao.

Catalogue Raisonné se neprekidno dopunjuje i internet prezentacija se redovno ažurira novim podacima.